UPUTSTVO ZA UPOTREBU  ELEKTRODNIH KOTLOVA – RUSKA PODMORNICA

OBAVEZNO  PROČITATI UPUSTVO PRE MONTAŽE  I  PUŠTANJA U RAD KOTLA

ruskomercgu kotlovi

Monofazni-trofazni komplet sadrži:

 • Kotao sa priključnim kablom na automatiku
 • Komandno-regulacioni komplet
 • Uputstvo za montažu (korišćenje) kotla
 • Elemente za montažu na zid
 • Garantni list

Monofazni-trofazna mini kotlarnica sadrži:

 • Kotao
 • Kompenzacionu posudu
 • Cirkulacionu pumpu
 • Merno regulacionu grupu
 • Komandno regulacioni komplet
 • Elemente za montažu na zid
 • Garantni list

Garancija na kotao je 2 godine a za ostale elemente je 1. godina!

Ugradnja kotla se vrši prema šemi prikazanoj na slici

ugradnja kotla

1.kotao; 2. kompezaciona posuda;  3. cirkulaciona pumpa;  4. merno regulaciona grupa; 5. komandno-regulacioni komplet; 6 i 7 radijatori

Montaža:

 • Montaža kotla sa automatikom: vrši se prema uslovima na terenu i prema gore prikazanoj šemi. Pumpa se montira na DONJI PRIKLJUČAK KOTLA ( hladnu liniju) i vuče vodu IZ RADIJATORA U KOTAO.

Kod ove varijante kotao mora biti odvojen ventilima od grejnog  sistema. Kotao mora imati ispusni ventil za vodu u donjem delu i isti takav ventil na gornjem delu. Gornji ventil je ozračivač kotla  a po potrebi služi i za dodavanje vode.

 • Montaža kotla, kao alternativa ostalim tipovima kotlova (gas ili čvrsto gorivo): kotao se priključi kao protočni kotao na hladnu liniju  glavnog kotla. U tom slučaju alternativni kotao koristi svoju automatiku a ostale elemente (kompezacionu posudu i cirkulacionu pumpu) od postojećeg kotla. U ovom slučaju cirkulaciona pumpa je u stalnom radu. Ovde se automatike oba kotla utimljavaju (termostatima)  zbog ekonomicnijeg rada. Na primer:
 • kotao na gas radi danju, a elektrodni noću, koristeći jeftiniju tarifu struje.
 • Pri kombinaciji čvrstog goriva i struje, elekrodni kotao će se automatski uključiti kada temperatura u prostorijama bude niža nego što je podešeno na termostatu. Prostorije će biti zagrejane i ako se kotao na čvrsto gorivo ugasi.

 Za sve varijante kombinovanog povezivanja, voda u sistemu mora biti destilovana.

 • Montaža mini kotlarnica:
 • Odrediti mesto gde će stajati kotlarnica. Na zadnjoj strani kućišta kotlarnice, na gornjem delu nalazi se otvor pomoću koga se kućište može okačiti. Stabilnost okačenog kućišta obezbediti sa još 4 tipla i šrafa (pomoću postojećih otvora i datih tiplova i šrafova).
 • Proveriti ispravnost elektromreže na koju će kotao biti uključen.
 • Proveriti da li amperaža osigurača u vašem objektu odgovara za kupljeni kotao.
 • Utičnica treba da se nalazi u blizini postavljene kotlarnice, zbog lakše montaže i demontaže.
 • Obavezna je ugradnja ispusnog ventila u najnižoj tački sistema. Pomoću njega vrši se punjenje, ispiranje i pražnjenje sistema.
 • Ako se koristi već postojeći sistem cevi i radijatora potrebno ga je isprati običnom vodom pre punjenja destilovanom.
 • Napuniti sistem destilovanom vodom. Pri punjenju sistema treba pratiti ulivenu količinu vode (potrebno je znati koliko je vode sipano u sistem).
 • Gornjim ventilom ispustiti vazduh iz sistema (ozračiti sistem).
 • Izvršiti hladnu probu do 3 bara. Startni radni pritisak je od 1 bar – 1,5 bar.

Postupak regulacije snage kotla

 • Postupak se vrši na postavljenom, napunjenom kotlu, posle hladne probe. Temperatura vode mora biti 15 0C-16 0
 • Zatvoriti ventile koji odvajaju kotao od sistema za grejane. Kroz donji ispusni ventil ispustiti od 0,5 L        do 1 L vode.
 • Na 100 litara vode dodaje se 5 g soli (napunjena i poravnata kafene kasičica) kuhinjske soli. U zavisnosti kolika je zapremina vode stala u sistem pri punjenju, izračunajte koliko soli treba da dodate u sisitem. Zagrejati istočenu vodu u dzezvi zs kafu 200grama, staviti u nju izmerenu količinu soli i mešati dok se so ne rastvori.
 • Otvoriti donj ventil na kotlu kako bi pritisak u kotlu  pao na 0 i jos jedan litar.
 • Zatvoriti donji ventil na kotlu. Sipati u kotao rastvor kuhinjske soli iz posude (džezve) kroz gornji ventil i dopuniti sistem destilovanom vodom, dok se deo vode ne prelije. Zatvoriti i gornji ventil.
 • Uključiti samo cirkulacionu  pumpu, potrebno je da radi 20 minuta.
 • Uključiti kotao da radi 1 minut i za to vreme izmeriti amperazu na fazi.

 Izmerena vrednost jačine struje u amperima, treba da se poklapa sa vrednostima u datoj tablici. Ako je jačina izmerene struje 4,7 A snaga kotla je u tom slučaju 1 kW po fazi odnosno 3kW kotao. Ako vrednost jačine struje nema zadatu vrednost, ponoviti postupak dodavanja još kuhinjske soli.

 • Pustiti kotao u rad i nastaviti merenje jačine struje. Kada ampermetar pokaže vrednost jačine struje za zadatu snagu kotla (videti u tablici) iskopčati termostat kotla. Ako na sobnom tehrmostatu nije zadata temperatura, kotao će nastaviti da radi (kontrolisan svojim termostatom) sve dok se ne dostigne tražena temperature zagrevane prostorije sve do 220C. ili nrka druga zadata cifra.
regulacija otpora vode
ruski kotlovi

Komandno-regulacioni komplet- Automatika za elektrodne kotlove i kotlarnice 

Svi glavni delovi u komandno-regulacionom kompletu su proizvod poznatog svetskog proizvođača, MoeLLer sada E.T.N.  Najbolje je ugraditi elektronski sobni termostat (slika br. 3) zbog tačnosti merenja temperature a samim tim i ekonomicnijeg rada kotla. Sobni termostat ne treba montirati na spoljašnjim (hladnijim) zidovima jer neće pravilno meriti temperaturu vazduha u prostoriji. Sobni termostat  upravlja  sistemom za grejanje.  

automatika

Temperatura vode u radijatorima može biti različita u zavisnosti od količine vode u sistemu i fiksirane temperature na termostatu. Po evropskim standardima ne sme preći temperaturu od 50 do 600C.   

Komandno–regulacioni komplet sadrži automatske električne osigurače (određeni prema snazi kotla) koji reaguju ako termostat kotla zataji i  jačina struje pređe dozvoljenu granicu. Oni tada isključuju sistem za grejanje. 

Ako ne radi cirkulaciona pumpa onda ne radi ni kotao.                     

FID sklopka

 

Napomena: Za kupce izvan Subotice robu šaljemo preko brze Pošte Srbije.

TRAŽIMO DILERA ZA TRŽIŠTE!

KONTAKT: 063 105 2998 Gojko; ruskomercgu@gmail.com

KONTAKT: 063 105 2998 Gojko; ruskomercgu@gmail.com

KONTAKT: 063 105 2998 Gojko; ruskomercgu@gmail.com