Uputstvo

UPUTSTVO ZA UPOTREBU  ELEKTRODNIH KOTLOVA – RUSKA PODMORNICA

OBAVEZNO  PROČITATI UPUSTVO PRE MONTAŽE  I  PUŠTANJA U RAD KOTLA

kotlovi

Monofazni – trofazni kotao sadrži:

 1. Kotao
 2. Automatika
 3. Uputstvo za upotrebu

Monofazni – trofazni mini set sadrži:

 1. Kotao
 2. Kompenzacionu posudu
 3. Cirkulacionu pumpu
 4. Automatika
 5. Ormar za smeštaj kotla
 6. Uputstvo za upotrebu

Montaža kotla sa automatikom: Vrši se prema uslovima na terenu. Odredite mesto gde ce stajati kotao. Zatim se stavi kotao na to mesto otvorenih vrata ormarića. Obeleže se tačke na zidu kroz rupe na ormariću koje se vide.  Izbuše se rupe za nipple f 8mm i zavrtnjima f 6mm., kotao se pričvrsti za zid. Kotao se povezuje sa mrežom preko ventila koji su ugrađeni odmah na izlaznom i ulaznom kraju kotla, zbog lake montaže i demontaže kotla. U donju cev kotla ulazi hladna voda, na gornju cev izlazi topla voda.

 1. Montaža kotla, kao alternativa ostalim tipovima kotlova (gas ili čvrsto gorivo): kotao se priključi kao protočni kotao na hladn liniju  glavnog kotla. U tom slučaju alternativni kotao koristi svoju automatiku i ostale elemente kompezacionu posudu i cirkulacionu pumpu) od postojećeg kotla. U ovom slučaju cirkulaciona pumpa je u stalnom radu. Ovde se automatike oba kotla utimljavaju (termostatima)  zbog ekonomicnijeg rada. Na primer:
  • kotao na gas radi danju, a elektrodni noću, koristeći jeftiniju tarifu struje.
  • Pri kombinaciji čvrstog goriva i struje, elekrodni kotao će se automatski uključiti kada temperatura u prostorijama bude niža nego što je podešeno na termostatu. Prostorije će biti zagrejane i ako se kotao na čvrsto gorivo ugasi.

Za sve varijante kombinovanog povezivanja, voda u sistemu mora biti destilovana.

 • Obavezna je ugradnja ispusnog ventila u najnižoj tački sistema kao i na vrhu istog radijatota. Pomoću tih ventila  vrši se punjenje, ispiranje  pražnjenje sistema i regulacija snage kotla .
 • Ako se ugrađuje kotao na postojeći sistem cevi i radijatora, potrebno je isprati sistem običnom vodom pre punjenja destilovanom vodom i ugraditi ventile za punjenje i pražnjenje sistema ako vec nisu ugrađani.
 • Napuniti sistem destilovanom vodom. Izvršite hladnu probu na 3 bara i uverite se da sistem ne pušta vodu.

Postupak regulacije snage kotla u (Kwt) i jačine struje u amperima(A) na fazi.

*Postupak se vrši posle hladne probe. Startna temperatura vode u sistemu pri regulaciji kotla mora biti 15 do 17*C

 • Uključite kotao na (1 minut) i izmerite amperažu na bilo kojoj fazi. Ako vam je 0(A) znači startujete od 0. Ako ste merili amperažu na faz na kojoj je priključena pumpa imaćete vrlo malu amperažu.
 • Destlovana voda ne provodi struju, pa joj se dodaje kuhinjska so da bi se stvorio otpor protoku struje.
 • Dodavanjem soli vi praktično regulišete snagu Vašega kotla od 0 pa do potrebne snage.
 • Lakša i jednostavnija regulacija je preko  radijatora na kojem se nalaze ventili za pražnjenje i punjenje sistema za grejanje. Može da se vrši regulaža i na kotlovskoj strani. Ona je komplikovanija.
 • Ako se reguliše na primer: kotao 9kW   gde vam  startna amperaža treba da bude 7.5(A)  na fazi. temperatura vode mora biti od15 do 17 C* Znači morate to regulisati.

Regulacija se vrši na sledeći način:

 • Zatvoriti ventile (ulaz izlaz na kotlu) koji odvajaju  kotao od sistema za grejane. Kroz donji ispusni ventil
 • Na radijatoru ispustite približno 0,5l vode.  Sipate u džezvu približno 0.2dec\lit. ispuštene vode .
 •  U džezvu stavite i promešate polovinu napunjene poravnate kafene kasičice kuhinjske soli.   
 • Otvoriti  gornji ventil na radijatoru kako bi vodu iz džezve usuli u radijator. Kad ste usuli rastvor u radijator, dodajte i vodu koju ste ispustili iz radijatora onoliko koliko stane u radijator. Zatvorite gornji ventil radijatora.
 • Otvorite oba ventila (ulaz izlaz na kotlu). Pustite cirkulacionu pumpu da radi 30 minuta da izmeša rastvor u sistemu. Posle toga uključite i kotao da radi  (jedan minut) dok  ne izmerite amperažu na fazi. Kad ste dobili vrednost izmerene amperaže izvršite upoređenje sa potrebnom amperažom koja je prikazana u tablici za Vaš kotao. Podelite tabličnu amperažu sa Vašom izmerenom amperažom i dobićete neki odnos koliko takvih porcija soli treba da sipate u radijator.  Potreban broj porcija soli se stavlja u džezvu. Kompletan postupak se ponavlja kao prvi put. Kadd ste to uradili još jednom proverite i puštate  kotao u rad. Kotao radi sa okačenim ampermetrom sve dok ne postigne zadatu amperažu propisanu u tablici. Kada tu amperažu postigne, termostat na automatici se ručno isključi.
 • Rad automatike: Posle regulacije kotla, sobni termostat se baždari prema potrebi korisnika. Uključenje sobnog termostata daje komandu pumpi (zeleni prekidač).Pumpa može da radi samostalno samo kad je regulacija kotla u pitanju. Kotao (crveni prekidač) se ne može uključiti ako pumpa nije uključena. Kotao se uključuje i isključuje prema radu termostata u automatici.
tablica za regulaciju otpora vode
kotlovi ruska podmornica karakteristike

Automatika za elektrodne kotlove i kotlarnice

Svi glavni delovi u komandno-regulacionom kompletu su proizvodi poznatih svetski proizvođača, MoeLLer Snajder itd.  Najbolje je ugraditi elektronski programirani sobni termostat (slika br. 3) zbog tačnosti merenja temperature a samim tim i ekonomičnijeg rada kotla.Sobni termostat  treba montirat na visinu od 1,5 metara. Od poda naviše i dalje od radijatora i ulaznih vrata i prozora. Ako vam je problem povezivanje sobnog termostata sa kotlom, koristite bežicni sobni termostat.

automatika i elektronski termostat

Temperatura vode u radijatorima može biti različita u zavisnosti od količine vode u sistemu i fiksirane temperature na termostatu. Po evropskim standardima ne sme preći temperaturu od 50 do 600C.   

Komandno–regulacioni komplet sadrži automatske električne osigurače (određeni prema snazi kotla) koji reaguju ako termostat kotla zataji i  jačina struje pređe dozvoljenu granicu. Oni tada isključuju sistem za grejanje.  Ako ne radi cirkulaciona pumpa onda ne radi ni kotao.

povezivanje trofaznog kotla sema
research paper helpspell unparalleled

Recent Posts